Veliny: Kostel, který připomíná srub

Nedaleko Pardubic leží malá vesnička Veliny, kterou proslavila stavba barokního dřevěného kostela svatého Mikuláše. Kostel je roubený a jeho střecha je pokrytá šindely.

Veliny - Kostel sv. Mikuláše
Roubený kostelík ve Velinách (foto: zp)

Vedle kostela mají ve Velinách ještě jednu raritu – tak zvanou Josefínskou rakev z 80. let 18. století. Rakev nemá dno a využívala se při pohřbívání většího počtu mrtvých, například za války nebo při epidemiích (zčásti proto, aby se ušetřilo za dřevo). Rakev byla původně uložena v márnici, později byla z bezpečnostních důvodů přemístěna do sakristie kostela (stalo se tak až ve 20. století). Pohřbívalo se do ní jen několik let, protože se proti tomu stavělo postupně víc a víc lidí.

Veliny - Márnice
Roubená márnice (foto: zp)

Na místě dnešního roubeného kostela stával nejspíš jiný, daleko starší. Historici se přiklánějí k tomu, že byl rovněž zasvěcen svatému Mikuláši, ale o jeho stavbě ani okolnostech, které vedly k jeho zboření, neexistují věrohodné zprávy. Je nicméně zmiňován v několika písemných pramenech ze 14. století.

V 17. století spadal kostelík pod faru v Rovni a poté byl připojen pod faru v nedalekých Holicích. Současnou podobu dostal v roce 1752 (o několik let později je znovu zmiňován v písemných pramenech s tím, že měl tehdy „značné zádušní jmění“).

Kostelík byl postaven v tak zvaném copovém slohu, je celý ze dřeva, roubený se šindelovou střechou ve tvaru trojúhelníku. Uvnitř jsou ploché stropy a kruchta s dosud funkčními varhanami. Na přelomu 19. a 20. století začal chátrat a kolem roku 1900 dokonce hrozilo, že spadne. Byl proto opraven, ale dost nešetrně – byl omítnut a šindele na střeše vystřídaly těžké pálené tašky. Ty stavbu vážně poškodily, proto se muselo přistoupit k další rekonstrukci (v roce 1929), tentokrát pod dohledem památkářů. Současný vzhled interiéru kostela je z roku 1983, kdy byly nově upraveny jeho stěny.

Ve Velinách dnes žije kolem čtyř set lidí. Nejvýznamnějším rodákem je akademik Ivo Zvara, který objevil jeden z prvků Mendělejevovy soustavy.

STRUČNÁ FAKTA:

Veliny leží v Pardubickém kraji, mezi Hradcem Králové a Vysokým Mýtem (po silnici E442). V Holicích (zhruba na půli cesty, ať už z Hradce, nebo naopak z Mýta), musíte odbočit na východ a dál už je to jen 4,5 km. Prohlídku interiérů kostela svatého Mikuláše je možné si domluvit na Římsko-katolické farnostiHolicích (tel. 0456–2025).

Mohlo by vás zajímat

ZajímavostiSlovinsko zaslíbená země

Je skvělé navštěvovat země, jejichž obyvatelé mají Čechy upřímně rádi. Proč tedy Slovinsko není mezi tuzemskými turisty populárnější?…