Třebechovice: Za nejslavnějším českým betlémem

Je sedm metrů dlouhý a téměř dva metry vysoký. Zdobí ho na tři stovky figurek a dalších více než patnáct set vyřezávaných předmětů. Ne nadarmo byl třebechovický betlém vyhlášen národní kulturní památkou.Třebechovice leží 13 kilometrů od Hradce Králové pod kopcem zvaným Oreb. Prosluly právě betlémem, který nese jméno svého tvůrce Josefa Probošta. Popravdě, nebyl to jen Josef Probošt, kdo na unikátním díle, které je dnes k vidění v Muzeu betlémů (web), pracoval. Po celých čtyřicet let s ním na něm spolupracovali Josef Kapucián a Josef Friml.

Betlém Třebechovice

Řezbářským mistrem byl Kapucián, Probošt, jinak vyučený truhlář, se věnoval zejména konstrukci betlému, domkům a krajině. Figurky, kterých je v betlémě, jak už bylo řečeno, na 300, jsou dílem Kapuciána.

Probošta prý práce na betlému pohltila natolik, že ztratil zájem o hospodářství – o obživu se tak musely starat jeho žena a dcera. Na betlému pracovaldlouhých 40 let, ale moc na něm nevydělal – rozhodně ne tolik, kolik čekal. Na výstavě Zemské jednoty řemeslnické v Chrasti u Chrudimi v roce 1906 sice betlém získal diplom a zlatou medaili, ale Probošt tonul v dluzích. Není proto divu, že se z něj časem stal zatrpklý a nevlídný samotář. Zemřel 20. března roku 1926.

Z tříset figurek v betlémě je 180 nepohyblivých, zbytek se pohybuje na řetězových pásech (51 jich napodobuje lidi při jejich každodenní práci, přičemž řezbářům byli často předlohou konkrétní lidé). Najdete tu ale dalších 1500 předmětů – domy, stromy, hudební nástroje, zvířata, přírodní útvary atp. Figurky jsou zhotoveny z lipového a hruškového dřeva. Stavby, stroje, stromy atd. byly vyřezány z buku, jasanu a některé z třešňového dřeva.

Unikátní je rozhodně mechanismus, který uvádí betlém do chodu. Je celý ze dřeva a ukrývá více než 150 ozubených kol, koleček, táhel, dřevěných pák, řetězů a řemenů. V roce 1935 byl betlém osazen malým elektrickým motorkem nahrazujícím kliku, kterou se dříve ručně uváděl do chodu. Mechanismus je z bukového, třešňového a habrového dřeva.

Magnet Světové výstavy v Montrealu

Centrem betléma jsou jesličky. Od nich se pak po obou stranách rozvíjí děj na sedmi terasách. V jesličkách najdete tradiční figurky – Svatou rodinu a klanící se pastýře. Na levé straně jsou na první přízemní terase figurky řemeslníků a dalších lidí zvěčněných při práci. Podobně i na druhé terase, kde najdete konkrétní autentické postavičky – například třebechovickou kapelu s kapelníkem Jaroměřským. Z dalších figurek pak jmenujme kluka pytlačícího na hrušce alias rošťáka Ludvu Fabiána, nebo žebračku Ančku, zvanou Barška, jak vede kozu na pastvu, či ševce Kavu. Široký klobouk má na hlavě místní blázen Janek a do kovadliny buší kováři bratři Štorkové. Najdeme tu i Josefa Probošta – jak jinak než jako truhláře. Nejvíc figurek bylo prý zhotoveno podle lidí z Pitrovy ulice. To byli sousedé, „betlémáci“, kteří se denně u Proboštů scházeli, přihlíželi a radili (nezřídka se prý s Proboštem i hádali).

Betlém Třebechovice

Na třetí terase najdete vedle řemeslníků ještě průvod darovníků, stejně jako v části čtvrté, kde je mimo jiné umístěno pět ze sedmi vyřezávaných stromů. Symetricky na levé i pravé straně přízemní terasy stojí dva modely parních strojů, asi jediné, které kdy byly do betlémů postaveny. Nad řemeslníky najdemeprůvod Tří králů a darovníků. Zbývající terasy jsou zaplněny scénkami představujícími biblické výjevy od zvěstování Panně Marii přes ukřižování Ježíše Krista až po jeho nanebevstoupení. Zcela před betlém vystupují do popředí dvě figurky – chlapec a dívka – s cínovými miskami v rukou, jako taktní upozornění pro tehdejší návštěvníky, kam položit minci.

Třebechovický betlém byl mimo jiné magnetem československé expozice na Světové výstavě v Montrealu v roce 1967.

A co ještě je v Třebechovicích k vidění? Muzeum betlémů uchovává ještě ručně psaný kancionál z roku 1559. A poblíž náměstí najdete barokní kostel svatého Ondřeje z roku 1767.

STRUČNÁ FAKTA:

Muzeum betlémů v Třebechovicích pod Orebem najdete na Masarykově náměstí. Muzeum můžete navštívit každý den kromě pondělí. Otevřeno je od 9:00 do 16:00 (v měsících leden až duben a také v říjnu a prosinci). V létě (květen až září) je otevřeno do 17:00. Na Štedrý den je otevřeno od 9:00 do 12:00, o vánočních svátcích (25. a 26. 12.) pak do 16:00. Za vstup zaplatíte 50 korun (děti 15 korun). Prohlídka stálé expozice betlémů zabere cca 45 minut.

Mohlo by vás zajímat