Vánoce ve vánoční zemi

Stačí tři hodiny letu a ocitnete se v zemi, kde se odehrály nejslavnější příběhy všech dob: můžete třeba navštívit místo v Betlémě, kde se narodil Ježíš. A pokud vy vás vánoční motivy náhodou nudily, v Izraeli vždy najdete mnoho zajímavého, šokujícího, fascinujícího.

Z Tel Avivu pod Golanské výšiny

Tel Aviv - pohled z Jaffy
Tel Aviv - pohled z Jaffy

DEN 1.: Můžete tu hledat vánoční legendy, anebo třeba kořeny křesťansko- židovské kultury, z níž vychází civilizace naší části světa. Tu, tedy v Izraeli, zemi s mnoha vrstvami tradic, přesto vstřícné k cizinci, ale také v končině, která světu přináší vrásky složitou politickou, a čas od času i bezpečnostní situací. A tak zůstává na cestovateli, zda tu zajde do půjčovny automobilů, nebo usedne do autobusu cestovní kanceláře. Za velkou jízdu to rozhodně stojí.

Izrael - mapa

Noční let na Ben Gurionovo letiště…, a záhy výhled na Tel Aviv, třeba z historických uliček v Jaffě, někdejší bráně Svaté země. Asi po stovce kilometrů dorazíte do Haify, prý nejzelenějšího města Izraele. Na svazích pohoří Karmel smíte vstoupit na nejvyšší z 19 teras zahrady Zlatého chrámu víry Bahá’i, připomínající slavné mughalské zahrady v Kašmíru. A jde-li vám o křesťanské památky, je tu jeskyně proroka Eliáše či bazilika Stella Maria.

Historická atmosféra bez nadsázky houstne v blízkém Akko, orientálním městě za středověkými hradbami. Prohlídku začnete v obnovené křižácké pevnosti ze 12. až 13. století – i po staletích se váš hlas odrazí od kleneb grandiózních rytířských sálů. Pak se naopak můžete protáhnout úzkými podzemními chodbami až na bazar, k přístavu či středověkému karavanseráji, orientálnímu hostinci, který sloužil karavanám pro zotavení.

Leč, netěšte se, nebudete tu nocovat jako dávné karavany, až za tmy se uložíte v kibucu Shaar Hagolan na úpatí Golanských výšin. Ještě totiž navštívíte Nazaret, kde podle legendy vyrůstal a dospíval Ježíš Kristus. Monumentální bazilika Zvěstování byla dokončena před půl stoletím, ale skrývá starobylou jeskyni, kde prý archanděl Gabriel sdělil Panně Marii, že počala. A máte-li štěstí, že zhlédnete templářskou bohoslužbu s aktéry v pláštích s červenými kříži, zmocní se vás atmosféra legendárního místa, ať je váš světonázor jakýkoliv.

U Galilijského jezera

DEN 2.: Říkají mu také Genezaretské jezero, leží 212 metrů pod hladinou světových moří, a na biblická místa k němu putují zástupy poutníků; sotva kdo vynechá klášterní komplex Tabgha s bazilikou Rozmnožení chlebů a ryb a vzácnými mozaikami z 5. století, či moderní kostel na biblické Hoře Blahoslavenství.

Na sever odtud v kopcích leží historické město Safed, svaté město judaismu. Je sídlem ortodoxních židů, a nechcete- -li se tlačit v zástupech turistů ve starých synagogách, zážitkem je i samotná atmosféra úzkých uliček s postavami mužů v tmavých oblecích, s nasazenými klobouky, beranicemi či jarmulkami na hlavách, s plnovousy a culíky.

Jak vypadají Golanské výšiny, nejednou přetřásané médii? Jsou tu táhlá návrší s kamenitou stepí a rozptýlenými stromy – ale nepřehlédněte i minová pole se žlutými výstražnými tabulkami! A protože tu Izraelci obnovují dávnou tradici vinařství, patří sem také vinohrady a vinné sklepy, třeba Golan Winery v Katzrinu, kde si můžete dopřát ochutnávku vín. Bez nadsázky výtečných!

Jeruzalémská mešita
Hlavní Jeruzalémská mešita – Skalní chrám

Celý článek včetně mnoha dalších praktických rad a tipů na cestu, naleznete v Travel Digest 12/2009 – 1/2010.

Mohlo by vás zajímat