Zažijte letos unikátní jízdy králů!

Pozor! Tyto dvě události musejí mít milovníci tradic a cestování po ČR zapsána v kalendáři velmi pečlivě: V letošním roce se konají na jihomoravském Slovácku na Východní Moravě hned dvě Jízdy králů. Ve dnech 21. až 23. května v Kunovicích a jen o týden později, 28.až 30. května, ve Vlčnově.

„Hýlom, hýlom, počúvajte horní, dolní, domácí i přespolní, co vám budem povídati o tejto svatodušní neděli. Máme krála poctivého, ale velmi chudobného, okradli nám ho na horách, na dolách, na zelených pustinách. Na krála matičko, na krála.“ Znova a znova se již po staletí rozeznívají slova vyvolávače ohlašujícího příjezd krále a jeho družiny….

Jízda králů v Kunovicích

Historie Jízdy králů v Kunovicích sahá až do 18. století, kdy chlapci na opentlených koních doprovázeli církevní i světské hodnostáře při významných příležitostech. V této době však družiny jezdily bez krále. Písemné prameny uvádějí, že historie Jízdy králů, jak ji známe dnes, se začala psát až v 19. století. Ve druhé polovině minulého století se Jízda králů konala jen výjimečně, od roku 1973 ustala úplně. V roce 1996 byla tradice opět obnovena a od té doby co dva roky projíždí májovými Kunovicemi mladičký král v dívčím kroji se svou družinou. Dvouletý interval byl zvolen především pro náročnost příprav celé akce. Jen na zdobení královské družiny se pracuje dlouhé týdny – na každého koně je zapotřebí vyrobit mj. 1 620 papírových růží. Letošní Jízda králů je v Kunovicích sedmou v pořadí v novodobé historii. Těšit se letos můžete na bohatý doprovodný program, třeba sobotní formanské jízdy povozy.

 Jízda králů ve Vlčnově

Počátky Jízdy králů ve Vlčnově sahají tak hluboko do historie, že lidé hledající její vysvětlení se často obraceli k mýtům a pověstem. Asi nejrozšířenější je pověst o uherském králi Matyáši Korvínovi. Ten prchal v přestrojení v ženském kroji po prohrané bitvě u Bílovic do Uher. Měl tvář přikrytou pentlemi, aby ho nikdo nepoznal, a růži v ústech, aby mlčel. Odborníci se kloní k názoru, že jízdy představovaly prastarý dospělostní obřad, jímž se mládenci zařadili do řad bojovníků, tedy dospělých. Průvod tvoří skupina jezdců tzv. „legrútů“, v dnešní době jsou to mladíci, kteří v daném roce dosáhnou osmnácti let. V jejich středu jede na bělouši král oblečený ve starodávném ženském kroji a má v ústech růži na znamení mlčenlivosti. Jízda králů ve Vlčnově se během staletí téměř nezměnila. Dnes se pravidelně koná o posledním květnovém víkendu.

 Výběr z programu – Kunovice:

Pátek 21. 5.

16.30 Přijetí královské družiny starostou

17.30 Vernisáž výstavy historických střeleckých terčů

20.00 Setkání všech účastníků kunovských jízd králů

Sobota 22. 5.

10.00 Královské střílení

14.00 Formanské odpoledne – slavnostní defilé městem

17.30 Na krála, matičko, na krála – pořad folklorních souborů s představením krále

21.00 Královská noc

Neděle 23. 5.

8.00 Budíček dechové hudby

9.00 – 17.00 Jarmark vína. Vystoupení dětských i dospělých souborů a pěveckých sborů

9.00 Řazení koní

9.30 Žádání o krále

Mohlo by vás zajímat