Co nejvíc láká Evropany? Španělsko a Itálie

EU zveřejnila zajímavá čísla a údaje o tom, jak a kam jezdí Evropané. A zjistila, že vyjet na dovolenou do zahraničí se letos chystá každý druhý z nich.  A nejoblíbenější destinací je Itálie a Španělsko.

Zároveň ale z čísel vyplává, že Evropané i letos šetří a budou na dovolenou cestovat méně mimo území EU než vloni a dokonce každý pátý občan EU nebude letos cestovat vůbec !

Tento velký evropský průzkum byl proveden v minulý měsíc (v březnu) na základě zadání Generálního ředitelství Evropské komise pro podniky a průmysl (DG Enterprise and Industry) v celkem
27 členských zemích EU a zároveň i 5 nečlenských zemích (Turecko, Norsko, Island, Chorvatsko a Makedonie) u vzorku 30 tisíc náhodně vybraných občanů starších 15 let.

Tento průzkum veřejného mínění měl za cíl zjistit názory obyvatel EU na cestování, získat informace o jejich cestování v roce 2009 a specifikovat jejich odhodlání cestovat v roce 2010.

Výhled pro rok 2010:

Co třeba výlet do Alp?

49 % dotázaných bylo v době průzkumu rozhodnuto uskutečnit dovolenkový pobyt (tj. 4 a více přenocování).  Jednu nebo více krátkých cest ( tj. 1–3 přenocování) zvolilo 7  % dotázaných a 8 % uvažovalo o kombinaci dovolenkového pobytu a kratších cest. 21 % uvedlo, že v roce 2010 zcela určitě cestovat nebude. Ostatní zatím neví.

Dovolenkové destinace 2010:

Přibližně 32 % dotázaných uvedlo, že pobyt zamýšlejí uskutečnit ve své domovské zemi.
Výsledky v porovnání s rokem 2009 ukázaly, že obyvatelé EU plánují letos dovolenou mimo EU jen v 15 % případů oproti 20 % v roce 2009. Lidé tedy kvůli krizi šetří. Nejpopulárnějšími EU destinacemi pro občany EU zůstávají Španělsko, Itálie, Francie a Řecko, mimo EU pak Spojené státy a Turecko.

Cestování v roce 2009:

65 % dotázaných sdělilo, že v roce 2009 cestovali z privátních důvodů minimálně jednou, přičemž 54 % z nich uskutečnilo minimálně jeden dovolenkový pobyt (tj. 4 a více přenocování) a 11 % uskutečnilo alespoň jednu krátkou privátní cestu ( tj. 1–3 přenocování), nikoli však dovolenkový pobyt.
35 % dotázaných neuskutečnilo žádnou cestu v rámci využití svého volného času.
Hlavním důvodem, který bránil lidem vycestovat, byl důvod finanční.
Finanční důvod jako důvod nevycestování uvedlo 41 % z dotázaných, kteří v roce 2009 vůbec nevycestovali.

Důvody pro cestování:

Nejčastější motivací pro uskutečnění hlavní dovolené v roce 2009 byl odpočinek a rekreace (37 %), přibližně každý pátý cestovatel požadoval dovolenou na slunci a pláži (19 %) a 17 % uvedlo jako hlavní důvod návštěvu přátel a příbuzných.

Zdroj: Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Mohlo by vás zajímat

ZajímavostiJen se tak nechat nést…

„Kiting je zábavnější pouštění draka,“ láká mě kamarádka. „Jezdíš -li na prkně, naučíš se to s kitem za odpoledne.“ Tedy…