Blesková aktualita: Proti sopce není pomoci

Evropa je paralyzována nečekanou přírodní událostí: popílek islandské sopky zastavil letadla a pasažéry zajímá: Jaká jsou moje práva, pokud jsem uvízl na letišti? Přinášíme odpověď!

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur popisuje legislativu, která se tohoto problému týká. Jde o Nařízení EU č. 261/2004 o společných pravidlech v letecké přepravě, které řeší pro celou Evropskou unii práva cestujících při zpoždění a zrušení letů.
Jelikož se jedná o zásah “vyšší moci”, tak klienti leteckých společností či cestovních kanceláří nemají žádný právní nárok na kompenzace či odškodnění za zrušení či zpoždění letu či zájezdu od leteckých společností či cestovních kanceláří. V tomto případě zásahu “vyšší moci” jsou cestovní kanceláře i letecké společnosti vyviněny z odpovědnosti.
Vyplývá to z bodu 14 a 15 tohoto Nařízení :

14) Stejně jako podle Montrealské úmluvy by měly být povinnosti provozujících leteckých dopravců omezeny nebo vyloučeny v případech, kdy byla událost způsobena mimořádnými okolnostmi, kterým by nebylo možné zamezit i kdyby byla přijata všechna přiměřená opatření. Tyto mimořádné okolnosti se mohou vyskytnout zejména v případech politické nestability, povětrnostních podmínek neslučitelných s uskutečněním dotčeného letu, bezpečnostních rizik, neočekávaných nedostatků letové bezpečnosti a stávek, které postihují provoz provozujícího leteckého dopravce.

(15) Za vznik mimořádných okolností by se měl považovat případ, kdy dopad rozhodnutí řízení letového provozu, které se vztahuje k jednotlivému letadlu v určitý den, vyvolá velké zpoždění, zpoždění do dalšího dne nebo zrušení jednoho nebo více letů uvedeného letadla, i když byla dotčeným leteckým dopravcem přijata všechna přiměřená opatření, aby zabránil zpoždění nebo zrušení.

Kdyby to nebyla sopka…

V případě, že by ke zpoždění či zrušení letu nedošlo na základě těchto mimořádných událostí, tak by měli klienti nárok na kompenzace (občerstvení, ubytování apod.) a v případě zrušení letu i na odškodnění v rozmezí 250 – 600 EUR na osobu podle délky zrušeného letu. Vyplývá to z tohoto nařízení. V případě mimořádných událostí jako je výbuch sopky, kdy vznikly povětrnostní podmínky neslučitelné s uskutečněním dotčeného letu a bezpečnostní rizika je však letecká společnost z těchto kompenzací či odškodnění vyviněna. Klienti tedy nemají na odškodnění či kompenzace právní nárok.

Přestože klienti tedy nemají v tomto případě nárok na kompenzace či odškodnění, tak by letecké společnosti a cestovní kanceláře měly vyvinout veškeré možné úsilí k tomu, aby byly zaplacené služby klientům zajištěny, což v praxi znamený přesun odletu na nejbližší možný termín.
Klienti nemají zákonný nárok na okamžité vrácení peněz, nejprve přichází na řadu právě přesun na nejbližší možný odlet či nalezení jiné schůdné alternativy k realizaci cesty či pobytu.
Problémem však je, pakliže mají některé letecké společnosti (např. jedna z největších na pražském letišti nízkonákladová WizzAir) ve všeobecných podmínkách přímo napsanou větu “Bude-li zpoždění způsobeno vyšší mocí, nevzniknou nám vůči vám žádné další závazky”.

Tato věta neodporuje výše uvedenému platnému Nařízení EU č.261/2004 a klienti tak v tomto případě nemají ani právo na zajištění jiného náhradního letu a musí si bohužel koupit letenku novou na své náklady.
 

Zdroj: Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Mohlo by vás zajímat