Objevte v Německu skvosty UNESCO

Málokoho překvapí, že náš západní soused, kolébka evropské kultury a vzdělanosti, je jednou ze zemí pyšnících se největším počtem památek považovaných za světové kulturní dědictví. Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, tedy UNESCO, na své seznamy zapsala již třiatřicet.

Nejzápadnější část dnešního Německa, zahrnující území Severního Porýní – Vestfálska a Falce, je historickým centrem státu. Kromě vlivu Římanů, kteří v oblasti založili několik měst, se na její současné podobě nejvíce podepsala vláda Karla Velikého. Ten z Cách učinil centrum své říše a v následujících staletích se těšila výjimečnému postavení.

Tento slavný hrad Katz nad údolím Rýna patří též na seznam UNESCO. Foto: Dreamstime

 Dokonce zde sídlili čtyři ze sedmi kurfiřtů, tedy po císaři nevlivnějších mužů v zemi. Mnohá města jsou neodmyslitelně spjata s významnými historickými fenomény: vestfálský mír po třicetileté válce stvrzený v Münsteru a Osnabrücku, Kruppovy závody v Essenu či bývalé hlavní město SRN Bonn. Také v historii českých zemí je o zdejší oblasti nejedna zmínka – Mohučskému arcibiskupství podléhala po mnoho staletí také Praha a první falcký kurfiřt Fridrich u nás nechvalně proslul svým  ‚zimním kralováním‘ a porážkou na Bílé hoře.

Přestože později vznikla nová centra, například Mnichov, Hamburk či Berlín, západní část země neztratila nikterak na své přitažlivosti ani na významu. Je dodnes jednou z nejhustěji osídlených a nejbohatších oblastí Německa. Též počet kulturních památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO je úctyhodný – více než třetina všech zápisů patří právě sem. Jen oblast Severního Porýní-Vestfálska a Falce má tolik památek jako Česká republika.

 Kolínský dóm

Slavná katedrála v Kolíně (Foto: Dreamstime)

Výstavba slavné kolínské katedrály trvala více než 600 let a na výsledku je tato dlouhá snaha znát. Stavba je považována za umělecké dílo gotické architektury a když byla v roce 1996 zapsána na seznam UNESCO, byla nejvyšší světovou stavbou (její věže dosahují 156 metrů). Stavitelé katedrály zde předvedli své umění v nejvrcholnější formě, a tak si dóm přecejen jedno prvenství ponechal – jeho západní fasáda se svými 7 000 m2 je totiž nejrozsáhlejší fasádu na celém světě.

Oficiální stránky v němčině, angličtině a španělštině na www.koelner-dom.de nebo  www.koelntourismus.de.

Mohlo by vás zajímat