Poznejte Pět smyslů v paláci na Hradčanech

Národní galerie otevírá další z řady komorních výstav – tentokrát mohou návštěvníci obdivovat listy na téma Pět smyslů z grafických sbírek. Nový grafický kabinet mohou návštěvníci zhlédnout od  27. 4. 2010 do 27. 7. 2010  ve Schwarzenberském paláci. Lektorské oddělení k němu připravilo doprovodné programy.

V rámci pravidelných malých výstav Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze otevře 27. dubna další komorní expozici věnovanou zobrazování pěti smyslů v grafice 16. – 17. století. Opět představí výjimečné grafické práce výhradně z fondů NG. Téma, které je tentokrát zvoleno může být podobou symbolických vyobrazení zraku, sluchu, chuti, čichu a hmatu pro mnohé nezvyklé až objevné.

Pět smyslů od nepaměti představuje pětici základních nástrojů, jejichž prostřednictví se lidé seznamují s okolním světem a orientují se v něm. V textech antických myslitelů (zejména Aristotela) se poprvé objevuje jasně definován koncept Pěti smyslů  jako zřetelně odlišitelných způsobů percepce světa a bylo stanoveno místo smyslového poznávání v procesu poznání. Pět smyslů však nebylo ve výtvarném umění antiky nikdy znázorněno.

 Zrak, sluch, chuť, čich a hmat

Tato úloha poprvé připadla až umění středověku, kdy byly koncipovány různé strategie, jak Pět smyslů znázornit: Pomocí identifikačních textů, akčními personifikacemi nebo zvířecími symboly.

„Zlatý věk“ znázorňování Pěti smyslů nastal v 16. a v 1. polovině 17. století, kdy se hlavním a určujícím médiem této ikonografie staly grafické cykly.  Právě těm je věnováno jádro této výstavy, které představí práce Georga Pencze, Franse Florise, Martena de Vos a některých dalších, která současně patří mezi vrcholná díla evropské grafiky pozdní renesance a časného baroka.

Zdroj: Alena Volrábová, ředitelka Sbírky grafiky a kresby

 

Doprovodné programy lektorského oddělení Sbírky starého umění:

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ A GALERIÍ

18. 5. ÚT 16.30 Pět smyslů ve výtvarném umění

Komentář kurátora výstavy Lubomíra Konečného k aktuálnímu grafickému kabinetu,

po přednášce s dataprojekcí následuje individuální prohlídka výstavy

Cena: zdarma / Doba trvání: 40 min. / Místo setkání: přednáškový sál ve 2. patře paláce / Rezervace: není nutná

 Grafické  kabinety  tvoří vždy dočasnou součást stálé expozice, vzhledem k citlivosti vystavovaného materiálu musí být exponáty  pravidelně po třech měsících obměňovány.

S výjimkou pravidelných hodin volného vstupu

(každou první středu v měsíci od 15 – 20 hodin)  hradí návštěvník vstupné do stálé expozice ve Schwarzenberském paláci s možností individuální prohlídky grafického kabinetu:

Vstupné: 150,- Kč / základní

              80,- Kč/ snížené

              200- Kč/ rodinné

Od 16 hodin snížené vstupné: 80/ 40/ 100 Kč v jednotlivých kategoriích.

Otevírací doba: Denně kromě pondělí od 10 – 18 hodin

www.ngprague.cz

 

Pět smyslů

27. 4. 2010 – 27. 7. 2010  

Komorní výstava  NG – Sbírky grafiky a kresby  ve Schwarzenberském paláci.

Národní galerie v Praze – Sbírka starého umění/ Schwarzenberský palác

Autor koncepce a textu katalogu: Lubomír Konečný, ÚDU AV ČR

Kurátorka výstavy: Alena Volrábová, SGK NG 

Mohlo by vás zajímat