Singltrek – bajkerský zážitek v Jizerkách

Tak toto je singltrek: Kroucená úzká stezka zvlněná kopečky a prudkými sjezdy, která jezdce vynáší na vrcholky uměle vytvořených muld, aby ho vzápětí poslala do prudkého sjezdu. To musíte zažít!

Text: Petr Slavík, ČeMBA, Foto: Miloš Lubas

Kličkujete mezi stromy, lehký převod vám umožňuje vysprintovat krátkou, ale strmou vlnu, načež se spouštíte dolů a snažíte se bez pomoci brzd projet klikatící se a vlnící se stezku. Na koukání po krajině není čas. Veškerou pozornost poutá náročná trať, která způsobuje, že adrenalin v těle stoupá k hranici opojení.

Současná podoba singltreku je výsledkem dvouleté práce. Díky v Česku ojedinělé spolupráci je tak nyní k dispozici první okruh singltrekových stezek – 13 kilometrů nového singltreku po propojení se stávajícími cestami dává přibližně 25kilometrový okruh. Tím ovšem rozvoj Singltreku pod Smrkem nekončí. Pro příští léta jsou naplánovány další úseky stezek pro nové cyklistické zážitky.

Projekt singltreku přinesla Česká mountainbiková asociace (ČeMBA). Významnou roli sehrál český dovozce kol Merida, který dlouhodobě podporuje ČeMBu a její činnost směřující ke zlepšování podmínek pro terénní cyklistiku v Česku.

www.singltrekpodsmrkem.cz

Co dělá singltrek singltrekem?

Dynamika

Dynamika, rytmus stezky. Kličkování mezi stromy. Přejezdy. Zatáčky. Měnící se profil.  Plynulost. Stezku cítíte pod sebou, kolo pevně v rukou.

Udržitelnost

Singltrek je trvale udržitelný. Má přísná pravidla, aby byl trvale udržitelný. Odolává přírodním vlivům a turistické zátěži. Je určen k dlouhodobému užívání. 

Přizpůsobivost

Singltrek se nebuduje sériově bez ohledu na lokální specifika. Singltrek nevzniká od stolu, ale vychází z místní krajiny, přírody, podmínek a zdrojů.

 Jedinečnost

Singltrek respektuje místní okolí, lidi, krajinu a přírodu, hledá mezi nimi symbiózu. Hledá Genius Loci místa, jeho atmosféru. Ke každé stezce se přistupuje individuálně a odpovědně. 

 Vztahy

Singltrek není jen stezka. Užíváním vytváří síť autentických zážitků. Získává tak svůj smysl, svůj účel. Vyjevuje své hodnoty. Singltrek je založen na dlouhodobých vztazích s okolím, se svými uživateli, na smysluplnému pobytu v přírodě. A to je více, než krátkodobý prospěch.

Mohlo by vás zajímat