Portáši se vracejí do valašských kopců

Dávní válečníci se vracejí do hor na Valašsku: tamní nadšenci pracují na obnovení tradic portášů, strážců hranic, lesů i pořádku.

Nová zajímavá tradice se rodí ve Valašské Bystřici na Vsetínsku. Od 9. do 11. července tu uspořádají 1. ročník Portášských slavností. Během nich bude v obci slavnostně otevřen nový amfiteátr. Návštěvníci se blíže seznámí se slavnou portášskou tradicí a uvidí i ukázky bojů s kuruckými nepřáteli.

V pátek 9. července se bude například konat konference historiků na téma „Portáši a jejich místo v dějinách východní Moravy“, večer pak pochod hlídek portášů a kuruců a lidová zábava při cimbálu.

V sobotu 10. července jsou na programu akce pro děti, průvod obcí, starodávný jarmark, ukázky zpracování ovčího mléka a vlny nebo předvedení boje mezi kuruci a portáši po napadení salaše.

 Souběžně s jarmarkem vystoupí v 10 hodin cimbálová muzika Kotár, která zahraje i originální písně slavné bystřické cimbálovky Jana Zezulky z 1. poloviny 20. století. V tento den bude také slavnostně otevřen amfiteátr a uskuteční se v něm přehlídka folklórních souborů z tuzemska, Slovenska a Polska či koncert Tomáše Kočka s orchestrem. Na závěr dne zahoří portášská vatra a uskuteční se lidová veselice.

V neděli 11. července slavnosti završí mše v kostele a odhalení pamětní desky u portášských hrobů. www.portasi.cz, www.valasskabystrice.cz

Kdo to byli portáši

Tímto pojmem se dříve označovali ochránci průsmyků a hranic na Valašsku. Portáši také potírali pytláctví a pašeráctví, vodili zločince k soudům, doprovázeli vojenské oddíly nebo chytali odvedence, kteří se vyhýbali odvodům. Tvořili zemský bezpečnostní sbor, jehož vznik se datuje do poloviny 17. století. Od roku 1717 byl císařem schválen Portášský sbor s pevnou službou a strukturou. Portáši nosili valašský kroj a k jejich výzbroji patřily kromě střelných zbraní i takzvaná „valaška“ – obušek se sekyrkou. Portášem se mohli stát jen ti nejlepší a nejzdatnější Valaši, aby zvládli náročnou službu, která trvala vždy i několik dní za sebou. Portášský sbor byl rozpuštěn roku 1830.

V posledních letech se k jeho odkazu hlásí dobrovolníci v několika obcích na Valašsku. Právě ve Valašské Bystřici byla roku 2005 opět obnovena činnost sboru, který má dnes podobu občanského sdružení. Portáši dnes již nestřeží hranice, ale pomáhají dohlížet na pořádek v horách a při pochůzkách po takzvaných portášských chodníčcích působí jako informátoři turistů. Vedle toho se snaží připomínat slavnou portášskou historii tím, že se účastní řady folklórních i jiných slavností. Spolupracují mj. s Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Mohlo by vás zajímat

ZajímavostiUtečte do tepla!

Vybrali jsme pro vás ta nejlepší místa, kde snadno uniknete zimě z jejích spárů. ba co víc: budou vás hřát…