Aachenovi současníci míří na Hradčany

Do  Schwarzenberského paláce míří další uníkátní výstava – tentokrát se zaměří na práce současníku slavného Hanse Von Aachen. Potvá od 3. srpna do 31. října 2010.

 Umělecký směr manýrismus, se kolem roku 1600 rozvinul v některých středoevropských centrech, zejména v Praze, Mnichově a také Augsburku a dalších významných městech.  Umělci zpravidla dříve školení v Itálii, původní „vlasti“ manýrismu, sem přinášeli umění kresby, která se v té době emancipovala jako samostatný obor. Kresba – Disegno, prvotní spontánní umělcův záznam, byla vnímána intelektuálními autoritami jako by Giorgio Vasari nebo Federico Zuccari jako odraz Božího vnuknutí a ocitla se v centru pozornosti tehdejších teoretiků, umělců a také sběratelů.

Rudofl II. a jeho umělci

Panovnické dvory jako pražský Rudolfa II., nebo mnichovský dvůr Bavorských vévodů, či v Augsburku patricijský dům Fuggerů a další, soustředily okruhy umělců,  z nichž mnozí byli zejména skvělými kreslíři. Někteří často migrovali mezi těmito městy a ovlivňovali tvorbu ostatních. Zatímco rudolfínské kresby jsou poměrně dobře známé, jejich současníkům – kreslířům působícím v Německu zatím bylo věnováno málo zasloužené pozornosti.

V mnohých kresbách lze nalézt vliv Hanse von Aachen, jenž zde v té době také působil. Grafický kabinet představí špičkové kresby jeho významných současníků Melchiora Bocksbergera, Georga Pechama, Matthiase Kagera, nebo například část výjimečného konvolutu kreseb zajímavého augsburského mistra Friedricha Schorera a dalších umělců 16. a 1. poloviny 17. století.

Výstavu bude doprovázet katalog, jenž vyšel již před časem a obsahuje všechna vystavená díla a ještě díla další i z jiných českých sbírek.

Mohlo by vás zajímat