EU chce “klouzavé” prázdniny, Češi ne

Aktuální záměr Evropské komise o zavedení klouzavého termínu letních prázdin v zemích EU nemá v České republice podporu.  Vyplývá to z dvojstranných jednání  Asociace českých cestovních kanceláří a agenturs ministerstvem školství a s ministerstvem pro místní rozvoj, které má v gesci cestovní ruch.

Evropská komise argumentuje tím, že by se klouzavým termínem letních prázdnin dosáhlo menších zácp na silnicích směrem do středomoří a došlo by také k rozložení vytíženosti v turistických letoviscích, jelikož by se prázdiny rozložily různě v zemích EU do období červen až září.


Klouzavé prázdniny má například velké a lidnaté Německo, termín se liší podle jednotlivých spolkových zemí.
Evropská komise zveřejnila tento záměr letos 30.června ústy eurokomisaře pro průmysl a podnikání Antonio Tajaniho.

“ČR je příliš malá”

Na dvojstranných jednáních Asociace s Ministerstvem školství došlo ke vzájemné shodě ohledně argumentu, že Česká republika je příliš malou zemí na to, aby u nás byly v různých krajích různé termíny letních prázdnin v rozmezí od začátku června do konce září.
Shodli se také na dalším argumentu Asociace, že případným zavedením klouzavého termínu prázdnin by došlo v mnoha rodinách ke zcela nepřijatelné situaci, kdy by děti ze stejné rodiny měli prázdniny v různých termínech, jelikož chodí vzájemně do škol v jiném kraji. Jako příklad uvádíme například rodiny z Kolína (Středočeský kraj), kdy mnoho dětí dojíždí na střední školu mimo Kolín, do 40 km vzdálené  Prahy (kraj Praha) nebo do 40 km vdálených Pardubic (Pardubický kraj).   
Na základě této diskuse provedlo Ministerstvo školství analýzu, z které vyplývá, že by v případě České republiky vyvolala jakákoliv úprava letních prázdnin do klouzavých termínů více negativních než pozitivních reakcí. Takto se vyjádřily i školské odbory.

Zatím to nehoří


Asociace tak nepovažuje snahu na zavedení klouzavého termínu letních prázdnin v České republice za aktuální či palčivé téma.
Pouze v případě, že by v budoucnu vznikl z Evropské unie tlak na zavedení tohoto mechanismu a toto téma tak začalo být ze strany našich státních orgánů seriózně diskutováno, tak by se Asociace z hlediska malé velikosti naší republiky přiklonili pouze k velmi malé klouzavosti termínů, maximálně 1-2 týdenní přesah dvouměsíčních letních prázdnin v rozmezí od poloviny června do poloviny září
nebo k možnosti prodloužení letních prázdnin o 1-2 týdny jako je tomu např. ve Španělsku.


Zdroj: Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

Mohlo by vás zajímat

NewsVyzkoušejte CrossFit Reebok…

Pokud Vás nebaví běžné aerobní aktivity či klasická posilovna, vyzkoušejte CrossFit, který se poprvé představí široké veřejnosti ve velkém…