Do Národní galerie míří unikátní Štursova díla

 Sbírka grafiky a kresby Národní galerie představuje nový grafický kabinet  ve Veletržním paláci: Jan Štursa –kresby (21. 9. 2010 —27. 3. 2011).

Ve dvou cyklech představuje NG reprezentativní výběr kreseb Jana Štursy (1880 -1925). Současně si tak připomínáme 130. výročí  narození tohoto významného zakladatele českého moderního sochařství. Figura byla pro Štursu primárním motivem,což dokumentuje jeho rozsáhlý soubor kreseb z více než 600 jeho prací uložených v Národní galerii.

Přímo se vztahují k sochařskému dílu a ukazují Štursův smysl pro objem, plnost a živost. Na začátku své tvorby reagoval na dozvuky secesního symbolismu a smyslové zachycení ženského těla. Později  rozvíjel figurální motivy v kubizující formě a přes skličující válečné zkušenosti přešel k vitálnímu civilismu. Současně  navazoval na monumentální realismus svého učitele  J. V. Myslbeka v reprezentativní portrétní a pomníkové plastice.

Informace a rezervace: Lektorské oddělení Sbírky moderního a současného umění, Národní galerie v Praze, tel. 224 301 003, email: vzdelavani@ngprague.cz

DOPROVODNÉ PROGRAMY

Komentované prohlídky krátkodobých výstav

10. 10.    NE    16.00    Jan Štursa, komentovaná prohlídka výstavy v grafickém kabinetu

Cena: základní 80 Kč / snížená 50 Kč (vstupné a poplatek za lektorský výklad) / Doba trvání: 30–60 min. / Místo setkání: u pokladny Veletržního paláce

Grafické  kabinety  tvoří vždy dočasnou součást stálé expozice, vzhledem k citlivosti vystavovaného materiálu musí být exponáty  pravidelně po třech měsících obměňovány.

Vstupné do stálé expozice do 1. října 2010:  : 200,- Kč / základní  / od 1. října 2010:  250,- Kč

                                                                     100,- Kč/ snížené   / od 1. října 2010: 120,- Kč

                                                                     300- Kč/ rodinné    / od 1. října 2010: 350,-  Kč

POZOR!  Od 1. října 2010 se ruší pravidelné První středy v měsíci / dny volného vstupu

od 15 – 20 hodin. 

www.ngprague.cz

Mohlo by vás zajímat