Kolik se ztratí zavazadel? 25 milionů ročně!

Ročně se na světě ztratí nebo poškodí pasažérům leteckých společností 25 milionů zavazadel! Přinášíme nejnovější údaje: v České republice se ročně ztratí nebo poškodí téměř deset tisíc zavazadel. Problémy se zavazadly jsou nejčastější reklamací pasažérů leteckých společností v celé Evropě!                             
Celosvětově se počet ztracených a poškozených zavazadel v civilní letecké přepravě v posledních dvou letech konečně snižuje.
Zatímco do roku 2007 počet rostl až na rekordních 42,4 milionu ztracených či poškozených zavazadel na světě, tak v roce 2008 došlo k poklesu na 32,8 mil. kusů a vloni počet poklesl na 25,025 mil. kusů, což znamená meziroční pokles o 23,8 %.


Celkově se tedy v současnosti ztratí či poškodí v průměru 11 zavazadel na 1000 pasažérů.
Vyplývá to z nejnovější zprávy tzv. “Baggage report 2010” světové organizace SITA ( Poskytovatel globálních informačních a telekomunikačních řešení pro odvětví letecké dopravy). 

Lidé létají méně

K výše uvedeným číslům je však potřeba také poznamenat, že zároveň také klesá ve světě počet přepravených cestujících v letecké dopravě.
Zatímco ještě v roce 2007 přepravily letecké společnosti 2,25 mld. cestujících za rok a v roce 2008 to bylo 2,27 mld. cestujících, tak vloni byl zaznamenán pokles na 2,21 mld. cestujících za rok.

Nejčastějším důvodem ztráty či poškození zavazadla (52%) je chybná manipulace se zavazadlem při tranzitu (přestupu) na letišti, druhým nejčastějším důvodem ( 16%) je chybné naložení zavazadla při odletu na začátku cesty a třetím nejčastějším důvodem problémů (13%) je  problém chybného zavazadlového lístku na zavazadle či problém zavazadla z hlediska bezpečnostních předpisů.

Z průzkumu Sdružení evropských center spotřebitelů (ECC-Net), zřízeném a spolufinancovaném Evropskou komisí, vyplývá, že jako nejčastější důvody reklamací jsou pasažéry uváděny právě problémy se zavazadly (33%), dále zrušení letů (26%) a zpoždění letů (16%).

A co ČR?

Co se týče samotné České republiky, podle dostupných údajů se na českých civilních letištích ztratí či poškodí přibližně 9,5 tis. zavazadel ročně, z toho se v 85% jedná o poškození a v 15% o ztrátu.

Globálním problémem je, že pravidla pro přepravu zavazadel nejsou centrálně stanovena pro celou EU nebo pro celý svět a jsou tedy stanovena pouze v přepravních podmínkách jednotlivých leteckých společností a mohou se tak dokonce i vzájemně lišit.
Cestující tak nejsou často dobře informováni o tom, kde mohou reklamovat ztracené, poškozené či zpožděné zavazadlo a nejsou leteckými společnostmi či letišti poučeni o svých právech.

Mohlo by vás zajímat