Výstava o Škrétovi je evropským unikátem

V pátek 26.11. začíná v Praze dlouho očekávána výstava Karel Škréta (1610 – 1674): Doba a dílo. Probíhat bude na dvou místech: v Jízdárně Pražského hradu a ve Valdštejnské jízdárně. Potrvá až do 10. dubna 2011, otevřeno je od 10 do 18. hodin.

Karel Škréta (1610 Praha – 1674 Praha) je obecně považován za největšího malíře, který se narodil v Čechách během dlouhého období mezi závěrem středověku a 19. stoletím. Umělec, který se v mládí dokonale obeznámil s tím nejlepším, co nabízelo umění rodícího se baroka v Itálii i v Záalpí, dospěl k pozoruhodnému osobnímu stylu, jenž vyznačil cestu celému novodobému českému malířství. Obdivuhodná byla jeho všestrannost. Již v mládí vynikl Škréta jako spoluautor výpravného cyklu výjevů ze života sv. Václava, později dokázal uspokojit i nejnáročnější objednavatele vypravěčským mistrovstvím, s nímž ztvárňoval náměty monumentálních oltářních obrazů. Hlubokým psychologickým ponorem se vyznačují Škrétovy podobizny, tvořící v souhrnu  působivou galerii příslušníků dobových společenských elit. Škréta ovšem ovládal i tvorbu dobově oblíbených kostýmně stylizovaných portrétů a mytologických či alegorických kompozic.

 Unikátní výstava

 Výstava využívá výsledků rozsáhlého výzkumu, který za podpory tzv. norských fondů uskutečnila Národní galerie ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a s Ústavem dějin umění AV ČR. Během něj byla technologicky analyzována a restaurována (mnohdy přímo fyzicky zachráněna) celá řada výtvorů Karla Škréty a jeho současníků. Podařilo se nalézt a blíže identifikovat jak nová, dosud neznámá Škrétova díla, tak i práce pokládané po desítky let za ztracené. Pochopitelně došlo i k odepsání některých maleb a kreseb, tradičně pokládaných za Škrétovy, z katalogu umělcovy tvorby. Zásadní historické poznatky vynesl na světlo historický výzkum v českých i zahraničních archivech.

Karel Škréta je na současné výstavě představen mnohostranněji. Nejen jako význačný malíř a kreslíř, jehož kvality podtrhují nově restaurovaná a mnohdy i nově objevená díla,  ale i jako navrhovatel mnoha grafických listů. S intelektuálním rozměrem tvůrce souvisí vhled do pozoruhodné škrétovské knihovny. Originální historické dokumenty zase přibližují Škrétu jako člověka – muže energického, mnohdy dravého a v posledku i úspěšného.

 400 exponátů

Výstava představí celkem 400 exponátů, jež poskytla zhruba stovka zapůjčitelů – veřejných sbírek, církevních institucí a soukromých sběratelů z Česka, Německa, Rakouska, Itálie, Nizozemí  a USA. Mezi nejvýznamnějšími evropskými muzei, která do Prahy zapůjčila díla ze svých sbírek, je možno jmenovat alespoň galerie vídeňské (Albertina, Kunsthistorisches Museum, Österreichische Galerie Belvedere), dále berlínská Státní muzea, florentské Uffizie či Pinacotecu Nazionale v Bologni. Mezinárodní autorský tým stál rovněž u zrodu vědeckého katalogu výstavy.

 Podrobnější informace o výstavě: www.ngprague.cz; www.hrad.cz; www.skreta.cz

 Společné vstupné pro oba dva objekty:

200,- Kč / základní

100,- Kč / snížené

300,- Kč / rodinná vstupenka

Vstupenky lze zakoupit v předprodeji síti Ticketpro nebo na pokladnách obou objektů. Zájemci si mohou zakoupit také samostatnou vstupenku opravňující ke vstupu pouze do Jízdárny Pražského hradu nebo pouze do Valdštejnské jízdárny. Cena této vstupenky činí  150,- Kč / základní; 70,-  Kč/ snížené; 200,- Kč/ rodinná vstupenka.

Mohlo by vás zajímat

ZajímavostiSlovinsko zaslíbená země

Je skvělé navštěvovat země, jejichž obyvatelé mají Čechy upřímně rádi. Proč tedy Slovinsko není mezi tuzemskými turisty populárnější?…