Trogir Foto: Shutterstock

Středověk neskončil: Evropská města, která se stala živoucím muzeem

To, co u současných měst známe jen z popisů a obrázků v kronikách, se na několika málo místech dochovalo ve své původní podobě.

Foto: Shutterstock
Rothenburg ob der Tauber Foto: Shutterstock

Rothenburg ob der Tauber

Celým názvem Rothenburg ob der Tauber podle řeky, která tu tvoří meandr kolem ostrohu, na němž město stojí a řeka jej tak přirozeně chrání ze tří stran. Tohle strategické místo má prastarou historii osídlení, první hrad zde byl zbudován koncem prvního tisíciletí. Největší rozmach zaznamenalo ve středověku, kdy mělo ve své správě desítky okolních vesnic a místní ovčí vlna byla ceněným zbožím v celé Evropě.

Navíc byl Rothenburg svobodným městem zbaveným povinnosti odvádět daně císaři, a proto byl také velmi bohatý. Až do třicetileté války, kdy jej obléhal a dobyl generál Tilly. Město bylo podle legendy ušetřeno, protože tehdejší starosta vypil v rámci sázky s generálem naráz třílitrový pohár vína.Tahle událost se zde každoročně v říjnu připomíná a návštěvníci jsou naoko vyzýváni, aby to rovněž zkusili. Až na jednoho Kanaďana, který pak málem zemřel v nemocnici, se to zatím nikomu nepodařilo.

Tilly sice Rothenburg ušetřil, ale po epidemii moru město velmi zchudlo a další urbanistický vývoj se zastavil. Zachovalo si tak svůj původní ráz s klikatými uličkami a středověkými hrázděnými domy, které později Disney použil jako předlohu do animovaného filmu Pinocchio. Město se díky své zachovalosti stalo cílem výletů již v první třetině 20. století, což mu zachránilo život podruhé. Na konci druhé světové války jej chtěli Spojenci zničit, ovšem jeden z amerických velitelů si po jeho prohlídce vzpomněl, že tohle malebné místo zná z pohlednic, které si odtud kdysi přivezla jeho maminka, a útok zastavil.

Po válce bylo město postupně opraveno a zmodernizováno s tím, že se smějí používat pouze tradiční materiály a musejí být zachovány původní podoby fasád. Nápaditým způsobem byly opraveny chátrající hradby – o Rothenburgu vyšel po válce článek v americkém tisku a zanedlouho začaly přicházet první peněžní dary. I dnes si lze koupit symbolicky určitý kus zdi, kam se umístí tabulka s vaším jménem.

Rothenburg je dnes na Seznamu kulturního dědictví UNESCO, jako ostatně všechna města představená na následujících stranách. Jakkoli je toto ocenění poněkud svazující, není Rothenburg žádný „mrtvý skanzen“, nýbrž živoucí a pro návštěvníky velmi přívětivé místo s romantickými zákoutími a množstvím stylových hospůdek a restaurací.

Foto: Shutterstock
San Gimignano Foto: Shutterstock

San Gimignano

Stojí na místě někdejší etruské osady a později římského města. Tohle toskánské město je proslulé svými obytnými věžemi, které připomínají mrakodrapy. Původně jich bylo přes sedmdesát, dnes jich stojí už jen čtrnáct. Dochovalo se i celé historické jádro v gotickém stylu, a to díky tomu, že od 15. století rozvoj města stagnoval.

Zamość

Leží na území východního Polska, na kdysi významné obchodní trase spojující Varšavu a Lvov. Bylo založeno roku 1580 a brzy se mu začalo přezdívat „Perla polské renesance“, „Město arkád“ nebo „Padova severu“. Od počátku bylo totiž budováno podle italských renesančních teorií a plánů „ideálního města“.

Piran

Město na výběžku slovinského pobřeží, jehož rozkvět započal ve 12. století. Bylo pod ochranou Benátské republiky, čemuž odpovídá i charakter místních památek. Městu vévodí kostel sv. Jiří pocházející z raných dob, ale nynější podoba je stará necelých 300 let. Město obepínají mohutné hradby, po kterých se můžete procházet.

Óbidos

V tomto portugalském městě sto kilometrů severně od Lisabonu spatříte zachovalé hradby, akvadukt, bílé domy s oranžovým či modrým lemováním a hrad jako dominantu. Procházet se lze jak po hradbách, tak ulicemi dlážděnými „kočičími hlavami“. Město leží na venkově, a tak můžete obdivovat i zachovalý horizont.

Bruggy

Před pěti staletími to byl rušný přístav, pak byl ale přístup k moři zanesen pískem a začalo dlouhé období stagnace. I proto se dnes toto belgické město zachovalo v původní gotické podobě. Celé ho můžete poznat z 83 m vysoké věže Belfort, projít uličkami či na loďce po kanálech – ty daly vzniknout přezdívce „Benátky severu“.

Toledo Foto: Shutterstock
Toledo Foto: Shutterstock

Toledo

Leží asi 70 km jihozápadně od Madridu. Původně hlavní město Vizigótské říše a později Kastilie, v němž se mísí prvky všech kultur, které je utvářely – arabské, židovské i křesťanské. Dominují mu středověký hrad San Servando s částmi ještě z římských a maurských dob a velká gotická katedrála se spirálovými věžemi. vzniknout přezdívce „Benátky severu“.

Korčula

Pevnostní chorvatské město, jehož uliční plán kvůli správnému proudění vzduchu připomíná rybí kostru, pamatuje osídlení už nejméně od antických dob. Dominantou je katedrála sv. Marka v gotickorenesančním slohu a vedle mnoha dalších významných památek je zde i údajný rodný dům mořeplavce Marka Pola.

Trogir Foto: Shutterstock
Trogir Foto: Shutterstock

Trogir

Starobylé město s přístavem necelých 30 km západně od Splitu. Jeho historie sahá do dob řeckých kolonistů ve 3. stol. př. n. l. Později jej vlastnili Římané, Byzantinci, Normané a nakonec Benátčané. Na různá období zde upomínají i památky – pevnost, obranná věž, mořská a pevninská brána a střed s gotickou katedrálou.

Telč

Město, jemuž se přezdívá „Moravské Benátky“, bylo založeno již v 11. století, největšího rozmachu však dosáhlo až o pět set let později. Zachovalé historické jádro ukazuje renesanci a baroko v jejich původní podobě, najdete zde ale i památky ze starších dob románských a gotických. Od roku 1992 je na Seznamu světového dědictví UNESCO, ostatně jako všechna zde popisovaná města

Foto: Shutterstock
Carcassone Foto: Shutterstock

Carcassone

Nejzachovalejší pevnostní město Evropy. Dvojitý prstenec hradeb s věžemi byl postaven ve 12. a 13. století pro ostrahu hranice se Španělskem. V 19. století se ale hranice posunula, význam města upadl a dokonce se uvažovalo o jeho zbourání, z čehož naštěstí sešlo. V dalších sto letech bylo město kompletně zrestaurováno..

Sighișoara

Středověké rumunské město postavené ve 13. století německými kolonisty. Dodnes se dochovaly obranné věže Ševcovská, Krejčovská či Klempířská, ale dominantou je Hodinová věž s orlojem, kde defilují lidské hříchy a neřesti. Narodil se zde vévoda Vlad Tepes, historický předoobraz literárního hraběte Draculy.

Radek Kovanda

Mohlo by vás zajímat

ReportážeKde si v Německu nejlépe zalyžujete

Udělejte letos změnu a na lyže zamiřte do Německa. Připravili jsme pro vás výběr těch nejlepších a nejzajímavějších lyžařských středisek našich západních sousedů.…