Ráj existuje

Abych mohl něco takového říci, musel jsem hledat čtyřicet let a navštívit sto třicet zemí. Rájem je Ma uricius…